ขอส่งความรักและความปรารถนาดีแด่ทุกท่าน ขอให้ปี 2565 นำพาความสุขมาให้กับท่านและครอบครัวตลอดไป
ด้วยรัก จาก ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
เข้าสู่หน้าหลัก