โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาฟันของตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขลักษณะที่ดีตามช่วงวัย
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,12:33   อ่าน 305 ครั้ง