โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต่าต้านยาเสพติดและสัปดาห์สุนทรภู่ 2559 (อ่าน 569) 29 มิ.ย. 59
ไหว้ครู 2559 (อ่าน 500) 24 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 578) 02 มิ.ย. 59
ผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานการสอบเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 (อ่าน 578) 07 เม.ย. 59
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 559) 03 เม.ย. 59