โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2558 รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้นำเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,15:23   อ่าน 578 ครั้ง