โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวนิภาพร บินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบครึ่งปีแรก
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา เพื่อร่วมวางแผนปรึกษาหารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 64
ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนายเรวัต แก้วประกอบ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 64
รับการตรวจเยี่ยมและสังเกตุชั้นเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และสาธารณสุขอำเภอเคียนซาและคณะเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9 (PA)
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 64
ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมการอบรม Skill Framework เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตของนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 64
แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาด โควิด-19 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
ผลการวัดประเมินผล ผู้มีผลการเรียนและเวลาเรียนผ่านเกณฑ์ในช่วงก่อนสอบกลางภาค 1/2564
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
ทางโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในการร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
คู่มือและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์โควิดโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
ยินดีต้อนรับ นางสาวจีรวรรณ กองประดิษฐ
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึก 2563
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเชษฐา ยิ้มปลื้ม ได้รับเกียรติบัตรครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64
ดำเนินการคัดกรอง
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
การวัดผลประเมินผลนักเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
ขอขอบคุณ คณะ อสม.ตำบลพ่วงพรมคร ในการคัดกรองเชื้อโควิด19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
กิจกรรม การทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64