โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา

 
อนุสรณ์  100 ปี  กระทรวงศึกษาธิการ  เทียนไขส่องสว่าง
 

สีประจำโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
 

“ ชมพู – เทา”

         สีชมพู   แสดงถึง  คุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
         สีเทา     แสดงถึง  ความรู้เปรียบเหมือนแสงสว่างส่องทาง

 
อักษรย่อ       พ.ว.