โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ครู คศ.2

เจนจิรา รักการ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0812726861
อีเมล์ : anniiz-angle@hotmail.com