โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายมะรุสดี มะลี
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสิรีธร เขียดนิล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2