โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
คณะผู้บริหาร

นางสาวนิภาพร บินสัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิมล รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817289546