โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการให้บริการวัคซีนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 119789
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.5 KB 122771
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.3 KB 122766
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.87 KB 122763
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.69 KB 122767
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.4 KB 122773
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.2 KB 122788