โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการให้บริการวัคซีนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 64746
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.5 KB 67727
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.3 KB 67724
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.87 KB 67720
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.69 KB 67724
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.4 KB 67730
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.2 KB 67743