โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการให้บริการวัคซีนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 126194
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.5 KB 129176
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.3 KB 129171
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.87 KB 129168
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.69 KB 129172
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.4 KB 129178
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.2 KB 129193