โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online)
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,12:35   อ่าน 41 ครั้ง