โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน Online “สพม.11 ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ ต้านภัย Covid 19”
วันที่ 14 ,กราคม 2564 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยารับการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน Online “สพม.11 ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ ต้านภัย Covid 19” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,10:13   อ่าน 31 ครั้ง