โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การร่วมดูแลคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด19
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ขอขอบคุณ นายเรวัฒน์ แก้วประกอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพ่วงพรมคร ร.ต.ท.มงคล แก้วสุวรรณ และนางนงลักษณ์ แก้วประกอบ ประธาน อสม. ตำบลพ่วงพรมคร พร้อมคณะ อสม. รพ.สต. บ้านคลองโร ในการร่วมดูแลคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด19 ให้แก่ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,10:22   อ่าน 32 ครั้ง