โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ดำเนินการคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาดำเนินการคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียน" ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูภาษาไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,08:20   อ่าน 21 ครั้ง