โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การวัดผลประเมินผลนักเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ดำเนินการวัดผลประเมินผลนักเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,10:31   อ่าน 18 ครั้ง