โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาจัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา และพิธีประดับบ่า (อินทรธนู) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมให้โอวาทแก่ลูกเสือ เนตรนารี ณ อาคารปภัสสโร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,21:48   อ่าน 11 ครั้ง