โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในประเภทต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2563
1. ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) จำนวน 8 คน
2. มหาวิทยาลัยเอกชน ประเภทรับตรง จำนวน 1 คน
รวมจำนวนนักเรียน 9 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,22:53   อ่าน 35 ครั้ง