โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอความร่วมมืองดใช้อาคารสถานที่และสนามกีฬาจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาขอความร่วมมืองดใช้อาคารสถานที่และสนามกีฬาจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2564,16:48   อ่าน 11 ครั้ง