โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑. นางสาวนิภาพร บินสัน (ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
๒. นางกิติพร คงคชวัน (ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
๓. นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ (ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
๔. นางสาววรรณทิพย์ เครือคง (ชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
นางสาวนิภาพร บินสัน (ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
นางกิติพร คงคชวัน (ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ (ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
นางสาววรรณทิพย์ เครือคง (ชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2564,16:50   อ่าน 9 ครั้ง