โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามออนไลน์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา รับการนิเทศติดตามออนไลน์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  โดยท่าน ศน.นันท์นภัส สุทธิการ ในการนี้ได้ร่วมซักถามการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจและข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียน อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดได้อย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2564,11:26   อ่าน 295 ครั้ง