โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับคุณธรรมจริยธรรมต่อยอดให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,08:22   อ่าน 299 ครั้ง