โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาจัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ในช่วงเช้ามีกิจกรรมการกล่าวคำปราศัยแม่กองธรรมสนามหลวง โดยพระครูสมุห์ชำนาญศักดิ์ ถาวรธมฺโม เจ้าอาวาส
วัดปลายริกฯ และในการสอบครั้งนี้ มีนักรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 189 คน ห้องสอบ 9 ห้องสอบ การสอบธรรมศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตน ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนิกชนที่ดี และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,17:22   อ่าน 76 ครั้ง