โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(Memorandum of Understanding : (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวนิภาพร บินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา พร้อมด้วย
ครูแนะแนวและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(Memorandum of Understanding : (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแนะแนวให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาตร์ ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2565,17:31   อ่าน 82 ครั้ง