โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Mindset พลิกวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน"

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "Mindset พลิกวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน" ปรับแนวคิดสู่การจัดกิจกรรม การเรียนพอรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน

โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,16:11   อ่าน 63 ครั้ง