โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ จังหวัดตรัง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรที่กำหนดไว้
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,15:47   อ่าน 36 ครั้ง