โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายจิตอาสาเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ประจําปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยคณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,15:50   อ่าน 36 ครั้ง