โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR ) ให้แก่นักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” เพื่อใ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,15:51   อ่าน 34 ครั้ง