โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา รับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,15:53   อ่าน 37 ครั้ง