โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การวัดผลประเมินผลนักเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,15:48   อ่าน 78 ครั้ง