โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ นางสาวจีรวรรณ กองประดิษฐ
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึก 2563
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเชษฐา ยิ้มปลื้ม ได้รับเกียรติบัตรครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64
การวัดผลประเมินผลนักเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
ดำเนินการคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
ขอขอบคุณ คณะ อสม.ตำบลพ่วงพรมคร ในการคัดกรองเชื้อโควิด19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
กิจกรรม การทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
TSC พ.ว. ร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติก โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
ขั้นตอนของการล้างมือ มี 7 ขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
การทำความเข้าใจร่วมกันในการเรียนโดยใช้ DLTV
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
กำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา DLTV
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63