โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คัดเลือกภาค 4 "นครศรีธรรมราชเกมส์"
ชื่อนักเรียน : นายธนกร ธิบดี
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2565,16:47   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คัดเลือกภาค 4 "นครศรีธรรมราชเกมส์"
ชื่อนักเรียน : นายโชคทวี สารศรี
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2565,16:45   อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมกิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเบญจวรรณ เชิดชูชวลิต
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,17:17   อ่าน 92 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาวจุฑามาศ จิตรา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,17:14   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนภเกตน์ เพชรคง
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,12:52   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรประจำปี 2554 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนค่ายผู้นำสภานักเรียนสร้างสรรค์ประชาธิปไตยสู่คนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักเรียน : นางสาววันดี จันทร์ทอง
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:37   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 หัวข้อ "สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ รักษาระยะห่างซักนิด ปลอดภัยจากโควิด-19"
ชื่อนักเรียน : นางสาวภวิกา ยืนยาว
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:36   อ่าน 240 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 หัวข้อ "สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ รักษาระยะห่างซักนิด ปลอดภัยจากโควิด-19"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพชรพล นาคนวล
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:35   อ่าน 240 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 หัวข้อ "สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ รักษาระยะห่างซักนิด ปลอดภัยจากโควิด-19"
ชื่อนักเรียน : นางวาสจิริสุดา ดำแก้ว
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:34   อ่าน 240 ครั้ง
ชื่อผลงาน : "สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ รักษาระยะห่างซักนิด ปลอดภัยจากโควิด-19"
ชื่อนักเรียน : นางสาวอัจฉราวรรณ เมืองเล่ง
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:34   อ่าน 213 ครั้ง