โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรประจำปี 2554 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนค่ายผู้นำสภานักเรียนสร้างสรรค์ประชาธิปไตยสู่คนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักเรียน : นางสาววันดี จันทร์ทอง
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:37   อ่าน 117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 หัวข้อ "สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ รักษาระยะห่างซักนิด ปลอดภัยจากโควิด-19"
ชื่อนักเรียน : นางสาวภวิกา ยืนยาว
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:36   อ่าน 111 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 หัวข้อ "สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ รักษาระยะห่างซักนิด ปลอดภัยจากโควิด-19"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพชรพล นาคนวล
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:35   อ่าน 118 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 หัวข้อ "สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ รักษาระยะห่างซักนิด ปลอดภัยจากโควิด-19"
ชื่อนักเรียน : นางวาสจิริสุดา ดำแก้ว
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:34   อ่าน 117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : "สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ รักษาระยะห่างซักนิด ปลอดภัยจากโควิด-19"
ชื่อนักเรียน : นางสาวอัจฉราวรรณ เมืองเล่ง
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:34   อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนนักเรียนแกนนำเข้ารับการนิเทศติดตามยกระดับคุณภาพระดับ 2 ดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติผ่านระบบสื่อสารทางไกลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร
ชื่อนักเรียน : นางสาวรจเรข ขาวพุ่ม
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:32   อ่าน 62 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15
ชื่อนักเรียน : นางสาวคิรภัสสร อินทร์จันทร์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:30   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวุฒิ แข็งมาก
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:30   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15
ชื่อนักเรียน : นางสาวศุภัชญา ศักดิ์อำนวย
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:29   อ่าน 56 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15
ชื่อนักเรียน : นายบัณฑิต สวัสดิ์รักษา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:28   อ่าน 54 ครั้ง