โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้กิจกรรม “สพม.11 ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19”
ชื่ออาจารย์ : เชษฐา ยิ้มปลื้ม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,10:49  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร บินสัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,13:18  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดิน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,10:23  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร บินสัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,10:16  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..