โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับการแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินดา พัฒน์แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,15:02  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ชื่ออาจารย์ : นางปิยนันท์ ทองขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,14:59  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีสุราษฎร์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร บินสัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,14:55  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,06:54  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ประเภทครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณทิพย์ เครือคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,06:52  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ประเภทครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,06:51  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินดา พัฒน์แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,15:24  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณทิพย์ เครือคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,17:20  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวเรศ เสนเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,12:40  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางกิติพร คงคชวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,12:36  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..