โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้บริหารดีเด่น" ประจำปีพุทธศักราช 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร บินสัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:17  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร บินสัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:15  อ่าน 583 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครูดี ศรีสุราษฎร์"
ชื่ออาจารย์ : นางปิยนันท์ ทองขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:14  อ่าน 579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครูดี ศรีสุราษฎร์"
ชื่ออาจารย์ : นางลักษณา แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:13  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรณ์วิรินทร์ ชูเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:12  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครูดี ศรีสุราษฎร์"
ชื่ออาจารย์ : นางกิติพร คงคชวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:12  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางกิติพร คงคชวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:11  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินดา พัฒน์แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:10  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:07  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:06  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..