โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,06:54  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ประเภทครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณทิพย์ เครือคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,06:52  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ประเภทครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,06:51  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินดา พัฒน์แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,15:24  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณทิพย์ เครือคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,17:20  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวเรศ เสนเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,12:40  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางกิติพร คงคชวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,12:36  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางลักษณา แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,12:35  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เครือข่ายการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,12:31  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ชื่ออาจารย์ : นางลักษณา แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,12:09  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..